Rahmetli Amir Žilić: „Zlatni ljiljan“ i najmlađi komandant u redovima Armije RBiH

Tragična pogibija ovog 24-godišnjeg oficira 17. Viteške krajiške brigade dogodila se na ratištu kod Visokog, prilikom slamanja neprijateljske ofanzive na ovaj grad kojom prilikom su u ratnim dejstvima sudjelovali i pripadnici „Sedamnaeste“.
U vrijeme pogibije Amir Žilić je bio najmlađi komandant u redovima Armije RBiH i komandovao je Drugim bataljonom 17. krajiške brigade. Svoj mladi život ugradio u temelje slobode koju danas uživamo.Vječno počivalište ovog mladog heroja je šehidsko mezarje u Travniku.

Četrnaestog aprila 1994. godine, naredbom štaba Vrhovne komande Armije RBiH, posthumno je odlikovan najvećim armijskim priznanjem – “Zlatnim grbom sa mačevima”.

11571673-1

Leave a Reply