MALOLJETNI BRANIOCI NAŠE ZEMLJE: Školske klupe i olovke su zamijenili rovovima i puškama!

Oni su branili državu srcem i školske klupe zamijenili rovovima, a olovke zamijenili puškama…


Lijevo sa beretkom na slici, Dževad Landžo hrabriiji od cijelog Užičkog korpusa JNA, a imao je tada samo 17 godina.

Desno na slicije Kemal Duračić sa svojih tada 16 godina, sa srcem kao Bosna.

Hvala Bogu, živi su, tu su među nama i predstavljaju maloljetnu populaciju branilaca naše zemlje, pripadnika ARBiH u Konjicu.

Da ih dragi Bog poživi i podari sreću u životu!

Komentariši