KO SMO – IZDAJNICI ILI ČASNI GRAĐANI?!

Politički je suđeno Jurišiću. Politički je ubijen Leutar i mnogi drugi. Na redu je Vikić. Ko smo i šta smo? Izdajnici ili časni građani? Dokle će snage udruženog zločinačkog poduhvata sprovoditi fašistički teror, a MI, nečasno, kukavički, pognute glave, trpiti efekte rata koji očigledno nije završen, samo mu je promijenjen oblik.

Reaguje: Senad Sprečić

KO SMO – IZDAJNICI ILI ČASNI GRAĐANI

Ubjeđuju nas da JNA nisu bile srpske snage, i da JNA nije izvršila agresiju. Čiji su zarobljeni vojnici koji su ubijeni u parku za koje se pokušava suditi Vikiću?

Ako su vojnici JMA, srpski narod i srpska politika nema ništa sa tim vojnicima, jer se Jugoslavija formalno raspala. Zašto su izvršavali zadatke vojske ili pobunjeničke hajdučije na teritoriji države koja je priznata od međunarodne zajednice? Izvršavanje takvih zadataka predstavlja teroristički akt.

Ako su pripadnici JNA, svojim angažovanjem u borbenim dejstvima na teritoriji međunarodno priznate države potvrđuju agresiju i pokušaj vojnog udara u cilju rušenja države i vlasti međunarodno priznate države.

Ako su pripadnici srpske armade, onda se ne mogu tretirati kao vojnici JNA, nego kao strani plaćenici i teroristi koji su izvršavali zadatke na rušenju državnog uređenja jedne međunarodno priznate države.

Dakle, bez jasno definisane pripadnosti vojnim snagama, nije definisana ni jasna optužba. Očigledno je da se radi o strateškom poturanju laži. Ženevska konvencija jasno ukazuje na pravila i kodeks ratovanja dvije države, i postupke vojnih snaga tih država u ratu prema zarobljenicima. Kojim aktom je Jugoslavija objavila rat R BiH? Ili kojim aktom je Srbija objavila rat R BiH. Ne može jedna religijska ideologija koja se predstavlja narodom, kršiti međunarodne propise samo prema svom interesu. Optužnica protiv Vikića, klasični je primjer Daytonskog proizvoda etničkih armada.  Za kršenje Ženevske konvencije o pravilima i običajima rata, postupka prema ratnim zarobljenicima, Vikić može biti optužen samo ako je prekršio pravila i postupke prema ratnim zarobljenicima ili civilima. Status ratnog zarobljenika i civila je jasan, i ne mogu se ratni zarobljenici tretirati istovremeno kao vojnici i civili. Lično smatram da iza ove optužbe stoji vješto montiran fašistički politički proces učesnika udruženog zločinačkog poduhvata da bi se prikrile relevantne činjenice i izazvao sukob i podjela ionako podijeljenog društva, da bi se dokazala snaga i moć, održao i pojačao strah svih poštenih građana bez obzira na religijsku pripadnost.

Istina je da zločin nikad ne zastarjeva. Ali ne zastarjeva ni status počinioca i žrtve. K-dant specijalnih jedinica MUP, predstavlja institucionalnu službu države, što jasno ukazuje da je ovo suđenje, suđenje državi R BiH. Odbranom Vikića, brani se suverenitet međunarodno priznate R BiH. Žrtvovanjem Vikića, priznaje se Daytonska podjela i rušenje R BiH.

Razumni građani, ratni veterani AR BiH i MUP-a R BiH, ovim je napadnut Vaš status. Svi ćete biti proglašeni ratnim zločincima iz jednog jedinog razloga – što ste branili državu R BiH i živote nedužnih civila.

Od Sarajeva ne treba očekivati bilo kakav časni postupak. Sarajevo je odavno svoju herojsku odbranu pretvorilo u kukavičku izdaju i mafijaški ćar. Bošnjaci 93 u ime vjere ruše državu u sadejstvu sa ustašama i četnicima.

Nema gore vjere od nevjere.

Komentariši